Om forumet

OM FORUMET

 

Forum for barnekonvensjonen (FFB) ble opprettet i 1994, og er et nettverk av organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som er opptatt av barns rettigheter i Norge og internasjonalt. Nettverket består av nærmere 50 medlemmer.

FFB har som målsetting å bidra til utveksling av informasjon og erfaringer om arbeid med barn, samt å være en kilde til inspirasjon for videre utvikling av forståelsen av barns rettigheter.

FFB var en viktig pådriver for inkorporeringen av FNs konvensjon om barnets rettigheter (barnekonvensjonen) i norsk lov og er opptatt av å sikre at konvensjonens artikler og prinsipper får en sterk rettslig stilling i Norge.

FFB deltar også i internasjonale prosesser for å fremme barns rettigheter.

Redd Barna er sekretariat for forumet.

 

 

 

 

 

 

RELATERT INFORMASJON OM RAPPORTERING TIL FNs BARNEKOMITE

 

CHILD RIGHTS CONNECT

 

BARNEOMBUDET: RAPPORTERING TIL FNs BARNEKOMITE I GENEVE

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved