Nyheter

NYHETER FRA FORUMET

FELLESMØTE MED FORUMET 25. APRIL 2017

Dato 08.03.2017

 

Sekretariatet inviterer alle medlemmer i Forum for barnekonvensjonen til fellesmøte tirsdag 25.april kl. 12-15.

Møtet vil bli avholdt i Redd Barnas lokaler i Storgata 38, 6.etasje.

 

Agenda og mer informasjon om møtet blir sendt til påmeldte via mail.

 

Dere kan melde dere på møtet her: https://goo.gl/forms/iJ8mEfoO67mRl0im1

 

FELLESMØTE MED FORUMET 21.NOVEMBER 2016

Dato 03.11.2016

 

Sekretariatet inviterer alle medlemmer i Forum for barnekonvensjonen til fellesmøte mandag 21.november kl. 12-16.

Møtet vil bli avholdt i Redd Barnas lokaler i Storgata 38, 6.etasje.

 

Agenda og mer informasjon om møtet blir sendt til påmeldte via mail.

 

Dere kan melde dere på møtet her: https://goo.gl/forms/grfeRzlp8WLDz90y2

 

TILSLUTNING SUPPLERENDE RAPPORT TIL FN'S BARNEKOMITÈ 2017

Dato 06.03.2017

 

Det er med stor glede at vi nå har sendt ut endelig versjon av Supplerende rapport til Norges femte og sjette rapport til FNs komité for barnets rettigheter 2017 til Forumets medlemmer. Det har vært en lang og tidkrevende rapporteringsprosess der vi har gjennomgått to utkast, vi har hatt uttalelige møter, mailkorrespondanse, mange diskusjoner og innspill. Vi ønsker å takke alle som har bidratt for innsatsen og et godt samarbeid!

 

Alle medlemmer som vil tilslutte seg rapporten må gi beskjed om dette innen onsdag 22.mars. Dette gjøres via mail til linda.melling.oiehaug@reddbarna.no.

 

Den endelige rapporten skal være ferdigstilt i begynnelsen av juni, og vil bli gjort tilgjengelig på vår nettside.

 

FORUMET HAR FÅTT NYE MEDLEMMER

Dato 12.05.2016

 

Forum for barnekonvensjonen har fått tre nye medlemmer. På fellesmøtet som ble avholdt den 29.april kunne vi ønske Skeiv Ungdom, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold og Hjelpekilden velkommen til forumet.

FELLESMØTE MED FORUMET 29.APRIL 2016

Dato 25.02.2016

 

Sekretariatet inviterer alle medlemmer i Forum for barnekonvensjonen til fellesmøte fredag 29.april kl. 13-15.

Møtet vil bli avholdt i Fellersorganisasjonens (FO) lokaler i Mariboesgate 13, 1.etasje.

 

Agenda og mer informasjon om møtet vil bli sendt ut senere.

 

Dere kan melde dere på møtet her: http://goo.gl/forms/8HxjoXOQYd

 

ØNSKER DU Å KOMME MED INNSPILL TIL RAPPORTERING TIL FNs BARNEKOMITE?

Dato 22.02.2016

 

Prosessen med rapportering til FNs barnekomité er i full gang og AU inviterer hele Forumet og andre relevante aktører til å komme med innspill på innhold og temaer til rapporten. Fristen for å sende inn innspill er satt til fredag 1. april. Innspill sendes til lederen for hver kompetansegruppe, med kopi til sekretariatet ved linda.melling.oiehaug@reddbarna.no.

 

Ønsker du eller din organisasjon å komme med innspill kan du lese mer om fremgangsmåten her.

Copyright © All Rights Reserved