OM FORUMET


Forum for barnekonvensjonen (FFB) ble opprettet i 1994, og er et nettverk av organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som er opptatt av barns rettigheter i Norge og internasjonalt. Nettverket består av nærmere 50 medlemmer.

 

FFB har som målsetting å bidra til utveksling av informasjon og erfaringer om arbeid med barn, samt å være en kilde til inspirasjon for videre utvikling av forståelsen av barns rettigheter.

 

FFB var en viktig pådriver for inkorporeringen av FNs konvensjon om barnets rettigheter (barnekonvensjonen) i norsk lov og er opptatt av å sikre at konvensjonens artikler og prinsipper får en sterk rettslig stilling i Norge.

 

FFB deltar også i internasjonale prosesser for å fremme barns rettigheter.

 

Redd Barna er sekretariat for forumet.RELATERT INFORMASJON OM RAPPORTERING TIL FNs BARNEKOMITE


CHILD RIGHTS CONNECT


BARNEOMBUDET: RAPPORTERING TIL FNs BARNEKOMITE I GENEVE
Copyright © All Rights Reserved