PROSESSEN VIDERE OG FRISTER

 

Forumets kompetansegrupper er allerede i gang med utarbeidelsen av den supplerende rapporten. Frem til 1.april 2016 vil det være mulig for forumets medlemmer og andre aktører til å komme med innspill til kompetansegruppene på hva slags temaer som bør dekkes i rapporten. På grunnlag av innspillene vil kompetansegruppene velge ut undertemaer som de mener er viktig at kommer med i den supplerende rapporten, og starte arbeidet med utarbeidelse av tekster. Deretter vil det følge to høringsrunder hvor forumet kan komme med innspill, før den endelig rapporten ferdigstilles på nyåret.Viktige frister for rapporteringsprosessen


2016:


1.april: frist for å sende innspill på temaer til kompetansegruppene.


21.april: frist for kompetansegruppene på utvelgelse av undertemaer. Dette begrunnes og sendes til rapporteringsgruppa.


28.april: rapporteringsgruppa godkjenner temaer.


15.juni: frist for kompetansegruppene på å ferdigstille første utkast som sendes ut på høring.


15.september: frist forumet å komme med innspill på første utkast.


21.oktober: frist for kompetansegruppene på å ferdigstille tekster.


4.november: frist for rapporteringsgruppa å godkjenne tekster.


2017: 


1.mars: frist for ferdigstilling av rapport som sendes ut til forumet.


22.mars: frist for tilslutning av rapport.


Den supplerende rapporten skal leveres til FNs barnekomité 14.juni 2017.
Copyright © All Rights Reserved